Vind- & Regnføler WRF 401/C

 Beskrivelse:
   
Nedenstående tegning viser en Vind- & Regnføler WRF 401/C. Den består af en regnsensor og et vindhjul til måling af vindhastigheden. Vindhjulets omdrejningshastighed måles ved hjælp af en Hall sensor, der registrerer hastigheden i vind- & regnmelderen. Regn registres via 2 elektroder på den korrosions-resistente føler (RS 401/C). For at forhindre tilfrysning af regnsensoren samt fremskynde tørringen er der indbygget en varmemodstand (470 Ω) under elektroderne.
   
  
Tilslutning: 
Den elektriske tilslutning sker via 5 ledere (2 ledere til vindmelding samt 3 ledere til regnmelding).