Motor 24V

Åbningssystemerne kan benyttes både til røg og komfortventilation, samt opfylde de lovmæssige regler om brandventilation

Brandventilation i form af et automatisk åbningssystem er et myndighedskrav og har til formål at gøre flugtvejene synlige i tilfælde af brand, samt at bortlede eventuelle røggasser inden de når overtændingstemperatur og forårsager eksplosion.