Varme-maksimal-melder WMM 216/A


Beskrivelse:
   
Varme-maksimal-melderen WMM 216/A registrerer åbne brande med eller uden røgudvikling. Den registrerer omgivelsernes temperatur og giver signal, når den indstillede maksimaltemperatur overskrides.
 

Type: WMM 216/A 
Forsyningsspænding: 24 VDC 
Tæthed: IP 22 
Driftstemperatur: -20°C - +60°C 
Funktionsprincip: Halvleder - temperaturføler 
Signaloverførelse: Strømforhøjelse, 2 trådsteknik 
Overvågningsareal: Max. 40 m2 (1) 
Montagehøjde: Max. 6 m (1) 
Temperaturgrænseværdi reaktion: 57 ºC ±3 ºC, klasse 2 
Modtagelighed: I henhold til DIN EN 54, del 5 
Strømoptagelse i bero: Max. 100 mA 
Strømoptagelse ved alarm: Max. 25 mA
Melding: Rød lysdiode lyser ved alarm
Farve: Hvid


*Værdier afhængig af loftskonstruktionen (højde og hæld­ning). De p.t. gældende værdier kan ses i VdS-retnings­linierne. 
Reaktioner Ulmende brand Åben brand med røg Åben brand uden røg 
Organiske stoffer ÷ + + 
Uorganiske stoffer ÷ + +