Lastafbryder, LA-TR, for tandemdrift (2 motorer pr. vindue)

Beskrivelse:
 
Til JM-DC 24 VDC motoråbnere i tandemdrift anvendes elektroniske lastafbrydere, LA-TR. LA-TR er en elektronisk lastafbryder, der overvåger strømoptagelse kontinuerligt hos begge motoråbnere. 

Åbne-retning:
Såfremt motorstrømmen i en motor overstiger 1,1 A standser begge motorer straks. Derved forhindres en mulig beskadigelse af åbningselementerne.
 
Lukke-retning: 
Såfremt motorstrømmen i en motor overstiger 1,1 A slukker denne motor. Den anden motor standser på basis af indstillelig efterløbstid. (0-6 sek.). Forudindstillet fra fabrikken til 3 sek. Derved sikres en fuldstændig lukning af åbningselementet.
 

Type: LA-TR 
Forsyningsspænding: 24VDC (+4 / -2 V) 
Rippel: Max. 5% (1,2V) 
Tæthed: IP 54 
Driftstemperatur: -20 ºC - +80 ºC 
Tilslutningsklemmer: Max. 4 mm2 
Farve: Hvid 
Dimensioner: 104 x 104 x 42 mm 


 
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. 

DOWNLOAD

LA-TR.pdf

Overenstemmelseserklæring
CE 13040304 LA-TR.pdf