24V Centraler

Centralens funktion er at styre åbningsenhederne, uanset om det drejer sig om 24V elåbnere, 220V elåbnere eller pneumatiske åbnere.

Centralerne indeholder avanceret elektronik og kan modulopbygges, således at løsningen både passer til små og store anlæg.
Fleksibilitet er nøgle ordet i Wintech's centraler:
En enkelt central kan afhængig af den valgte løsning og konfiguration styre op til 108 motorer fordelt på op til 18 forskellige komfort- og røggruppeinddelinger.

   
Centralerne kan styre både enkeltmotorer samt tandemløsninger, hvor 2 motorer skal åbne det samme vindue.
Centralerne har indbygget batteri backup til 24V motoråbnerne, således at anlægget vil fungere i tilfælde af strømsvigt